Rébusy

Přečti tyto podivné věty:

a) Maminka si ob1la nový k8etický 100lek.

b) Lu2 si ča100 li100val v knihách o k8u.

c) Ses3čka se o5 nechala os3hat.

d) Le2 při100upila ke 100lu, odhr0 ubrus.

e) Pe3na kamarádka p8utněla a uh0.

f) Oba 2 bra3 spa3li v pro100ru ZOO me2da.


Rébusy – řešení:

a) Maminka si objednala nový kosmetický stolek.

b) Ludva si často listoval v knihách o kosmu.

c) Sestřička se opět nechala ostřihat.

d) Ledva přistoupila ke stolu, odhrnula ubrus.

e) Petřina kamarádka posmutněla a uhnula.

f) Oba dva bratři spatřili v prostoru ZOO medvěda. (Eva)