Výlet do JČ divadla

15.05.2024

Jeli jsme na exkurzi do Budějovic a tam do JČ divadla. Přijeli jsme dřív a museli jsme čekat a tak jsme svačili. Pak přišly dvě paní a rozdělily nás na dvě skupiny 3.E a 3.D.

Když jsme šli konečně dovnitř, tak jsme šli po koberci jako celebrity! Došli jsme do takové místnosti, kde byly stoly a židle. No, tak to byl náš start a paní vedoucí Zuzka nám vysvětlila hru. Byla to hra o tom, že jsme měli najít stanoviště s úkolem. Po splnění si vybrat kartičku a tam bylo slovo. Ze slov jsme sestavili tajenku. Pak přišel pán a ukazoval nám divadlo a taky obraz a já nevěděl, co symbolizuje. Další místnost, do které jsme dorazili vypadala jako převlékárna herců, ale byl to kout pro uklízečky. Pak jsme šli do místnosti, kam můžou herci. Byly tam místnosti-kluci a ženy. Šli jsme do klučičí místnosti, tam byl takový balkón. No a pak tam bylo sprostý slovo, který jsem si všiml jenom já. Pak jsme šli přes černou temnotu a tam byl koncert. Tam zkoušeli muzikanti. Pak jsme šli tam, kde normálně sedí lidi. Bylo to moc krásné, chtěl bych tam znova.

Táďa Baloušek, 3.E