Kopřivové šaty

29.02.2024

Naše škola dostala od ředitelky muzea paní Jitky Velkové pozvání na velmi zajímavou výstavu Pravěké kopřivové šaty. Tato výstava prezentuje opravdové šaty z kopřiv, které byly zhotoveny experimentálním způsobem primitivními technikami. Paní Velková si pro naše žáky připravila i povídání o tom, jak se pravděpodobně vyrábělo kopřivové vlákno, ze kterého se utkala tkanina. Potom jsme se mohli podívat na výrobky, které se v pravěku používaly. Žáci si mohli i zasoutěžit o drobné ceny.

Chtěla bych poděkovat paní Velkové za pozvání na zajímavou akci a těším se na další podobná setkání. Mgr. Jana Vršecká